Департамент Международных отношений Бакинского Государственного Университета
<h4><span style="color:#0033ff"><span style="font-size:28px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">List of universities&nbsp;</span></span></span><br /> <br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; T&Uuml;RKİYƏ RESPUBLİKASI</strong></h4> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ondokuz Mayıs University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ankara University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ankara Yıldırım Beyazıt University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Hitit University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Hacettepe University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Giresun University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ardahan University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Yunus Emre Foundation</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Karabuk University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>&Ccedil;ukurova University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Sel&ccedil;uk University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Anadolu University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Recep Tayyip Erdogan University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Trakya University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>&Ccedil;anakkale Onsekiz Mart University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Kastamonu University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>A.Yassawi International Kazakh-Turkish University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Amasya University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Erzurum Technical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Gazi University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Yildiz Technical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>İstanbul University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Istinye University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Cappadocia University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Erzincan Binali Yıldırım University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Sivas Cumhuriyet University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Tokat Gaziosmanpaşa University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Beykent University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Yozgat Bozok University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Nevşehir Hacı Bektaş Veli University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Bolu Abant İzzet Baysal University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ozyegin University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Bayburt University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Mardin Artuklu University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>İzmir Institute of Technology</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Istanbul Aydın University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ege University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Bursa Uludağ University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>G&uuml;m&uuml;şhane University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Pamukkale University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>&Ccedil;ankırı Karatekin University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Atat&uuml;rk University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Ahi Evran University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:420px"> <p>Artvin Coruh University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Azərbaycan Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:360px"> <p>Qafqaz Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>The UN Children&#39;s Fund UNICEF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Human Rights</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Azerbaijan State Oil Academy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Azərbaycan Dillər Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və H&uuml;quq İnstitutu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA-nın Geologiya İnstitutu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA-nın akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu arasında yeni təsis ediləcək İnformasiya h&uuml;ququ sahəsində magistratura təhsil pilləsində əməkdaşlıq</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AZƏRSU A&ccedil;ıq Səhmdar Cəmiyyəti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Bdu-nun Genetika və Təkam&uuml;l kafedrasının AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu nəzdində fəaliyyət g&ouml;stərən Filialının yaradılması</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA-nın M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-&Uuml;zvi Kimya İnstitutu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar &uuml;zrə D&ouml;vlət Komitəsi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>AMEA- nın Torpaqş&uuml;naslıq və Aqrokimya İnstitutu (anlaşma memorandumu və m&uuml;qavilə)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Azərbaycan Respublikasının D&ouml;vlət Dəniz Administrasiyası</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Gəncə D&ouml;vlət Universiteti</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>G&uuml;rc&uuml;stan Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:360px"> <p>Iakob Gogebashvili Telavi State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Ivane Javakhishvili Tbilisi State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Georgian National Academy of Sciences</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Batumi Shota Rustaveli State University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İran İslam Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:348px"> <p>University of Tehran</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:348px"> <p>University Of Tabriz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:348px"> <p>University of Guilan</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:348px"> <p>University of Maragheh</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:348px">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Ouml;zbəkistan Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:360px"> <p>Tashkent Institute of Irrigation and Melioration</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Tashkent State University of Oriental Studies</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rusiya Federasİyası</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:384px"> <p>Lomonosov Moscow State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Togliatti State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Moscow Institute of Physics and Technology</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Vladimir State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Kazan Federal University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Ural Federal University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Peoples&#39; Friendship University of Russia</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Ogarev Mordovia State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Ural State Mining University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Astrakhan State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Ryazan State University named for S. Yesenin</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Perm National Research Polytechnic University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Bashkir State Pedagogical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Dagestan State Pedagogical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Kalmyk State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Daghestan State Technical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Petrozavodsk State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Kursk State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Tyumen State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of Russian Academy of Sciences</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Ufa State Petroleum Technological University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Moscow State University of Humanities and Economics</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Chechen State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>North-Caucasus Federal University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>State University of Land Management</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>National Research Nuclear University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Pyatigorsk State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Moscow Pedagogical State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>Moscow Pedagogical State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:384px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Belarus</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:336px"> <p>Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Belarusian State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Brest State Technical University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Qazaxıstan Respublikası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>A.Yassawi International Kazakh-Turkish University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Al-Farabi Kazakh National University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Abai Kazakh National Pedagogical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>North-Kazakhstan State University named after M. Kozybayev</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Kazakh American University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Yessenov University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>East Kazakhstan Technical University named after Daulet Serikbayev</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Zhetysu State University named after I. Zhansugurov</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Qırğızıstan Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Kyrgyz State Law University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Kyrgyz-Turkish Manas University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Macarıstan Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Kodolanyi Janos University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İspaniya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Cadiz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Rey Juan Carlos University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Koreya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Gimcheon University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Hankuk University of Foreign Studies</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Dongduk Women&#39;s University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Jeonbuk National University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;National Information Society Agency</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Yunanıstan Respublikası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:336px"> <p>Aristotle University of Thessaloniki</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>The National and Kapodistrian University of Athens</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ukrayna</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:360px"> <p>V.N.Karazin Kharkiv National University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>National University &laquo;Odessa Maritime Academy&raquo;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>National University of Water Management and Nature Management</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>National Aviation University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Cherkasy National University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>National Technical University &laquo;Kharkiv Polytechnic Institute&raquo;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Vinnytsia National Agrarian University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>S.P.Timoshenko Institute of Mechanics</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>National Academy of Public Administration under the President of Ukraine</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Yaponİya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:360px"> <p>Gunma University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Kumamoto University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Saitama University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Komatsu University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Almaniya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:360px"> <p>The Friedrich Schiller University of Jena</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>George-August-Universitat&nbsp;G&ouml;ttingen</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Julius-Maximilians Universitat Wurzburg</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>University of Siegen</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>The Max Planck Society</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Martin Luther University Halle-Wittenberg</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>HU Berlin</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:360px"> <p>TU Berlin</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ABŞ</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Marywood University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Houston</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:32px; width:312px"> <p>Emory University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Lincoln University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Polşa</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Rzeszow University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Lodz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Jagiellonian University in Krakow</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Cracow University of Economics</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Wroclaw University of Environmental and Life Sciences</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Ccedil;</strong><strong>İ</strong><strong>n Xalq Respubl</strong><strong>İ</strong><strong>kası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:288px"> <p>Shanghai University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:288px"> <p>Anhui University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:288px"> <p>Tianshui Normal University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:288px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:288px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:288px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Albanİya Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Epoka University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Polytechnic University of Tirana</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İtalİya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>La Sapienza University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Milano-Bicocco</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Siena</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;University of Naples &ldquo;L&rsquo;Orientale&rdquo;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Pavia</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ruminya Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>&nbsp;</p> <p>Alexandru Ioan Cuza University of Iasi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Babeș-Bolyai University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Bucharest</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Black Sea Universities Network</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İngİltərə</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Westminster</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Keele University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Lancaster University</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Bolqarıstan Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Sofia University St. Kliment Ohridski</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Bulgarian Academy of Sciences</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Varna Free University &quot;Chernorizets Hrabar&quot;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Mining and Geology &ldquo;St. Ivan Rilski&rdquo;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Serbiya Respublİkası</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Novi Sad</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Belgrade</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Latviya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Riga Technical University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Latvia</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Ccedil;exiya</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Masaryk University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Mendel University in Brno</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Chemistry and Technology in Prague</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Palack&yacute; University Olomouc</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Charles University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>Czech Technical University in Prague</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Slovakiya</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Danubius University Sl&aacute;dkovičovo</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>University of Ljubljana</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Təşkilatlar</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>Eurasian Association of Universities of the Black Sea Universities Network</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>UNESCO</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p>(İKT) COMSTECH</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>DİGƏR &Ouml;LKƏLƏR</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:336px"> <p>Egyptian Culture Center</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Moldova State University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Abay Kazak&nbsp;Milli Pedaqoji Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Ruen Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Mykolas Romeris University</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Tacikistan Milli Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>&quot;İnsiders&quot;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>İsgəndəriyyə Kitabxanası</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Rosario Milli Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Ljubljana Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Sumatera Utara Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Məhəmməd V - Agdal</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Zaqreb Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>&nbsp;Tartu Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Vaterlo Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>Rio de Janeyro Federal Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>İordaniya Universiteti</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:336px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>
Baku State University Ⓒ 2017
Powered by CIT