Beynəlxalq Əlaqələr Departamenti Bakı Dövlət Universiteti

 

1. What is “Mevlana” exchange program?

“Mevlana” is an exchange program between Turkish universities and other universities in the world, teachers (professors) - students (master's, doctoral) and academic staff.

2. When did Baku State University join the “Mevlana” exchange program?

Baku State University since 2013 has joined "Mevlana" exchange program. Protocols signed with the Turkish Universites are valid for 5 years.

3. List of universities which have signed protocols in the framework of “Mevlana” exchange program with Baku State University:

      

 

        MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 

 

TARİX

 

UNİVERSİTET

 

FƏNNLƏR

 

1

 

2017-2022

 

GÜMÜŞHANE UNİVERSİTETİ

 

GEOLOGİYA,RİYAZİYYAT,TARİX,SOSİAL İŞ

 

2

 

 

 

MUŞ ALPARSLAN UNİVERSİTETİ

 

 

3

 

2018-2023

 

HACETTEPE UNİVERSİTETİ

 

 

 

4

 

2013-2018

 

AKDENİZ UNİVERSİTETİ

 

DİZAYN,GEOLOGİYA,HÜQUQ,İLAHİYYAT

 

5

 

2013-2018

 

OSMANİYƏ QORQUD ATA UNİVERSİTETİ

 

BİOLOGİYA, FİZİKA, KİMYA,BİZNESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

 

6

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN UNİVERSİTETİ

 

KİMYA, BİOLOGİYA,TARİX,FİZİKA

 

7

 

2015-

 

SELÇUK UNİVERSİTETİ

 

GEOLOGİYA, SOSİOLOGİYA, MÜASİR AVROPA DİLLƏRİ, BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR

 

8

 

2014-2019

 

BALIKESİR UNİVERSİTETİ

 

KİMYA, COĞRAFİYA, TARİX, RİYAZİYYAT

 

9

 

2015-2019

 

BEYKENT UNİVERSİTETİ

 

TARİX,BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR, HÜQUQ, SOSİOLOGİYA

 

10

 

2014-2018

 

UŞUK UNİVERSİTETİ

 

İLAHİYYAT, SOSİOLOGİYA, JURNALİSTİKA

 

11

 

2014-2019

 

ANADOLU UNİVERSİTETİ

 

İQTİSADİYYAT, FİZİKA, COĞRAFİYA, GEOLOGİYA

 

12

 

2017-2022

 

ATATÜRK UNİVERSİTETİ

 

DİLLƏR VƏ FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

 

13

 

2015-2020

 

NECMETTİN ƏRBAKAN UNİVERSİTETİ

 

 

14

 

2013-2018

 

İLDIRIM BEYAZİT UNİVERSİTETİ

 

 

 

15

 

        -2023

 

ÇUKUROVA UNİVERSİTETİ

 

TƏHSİL PSİXOLOGİYASI, İLAHİYYAT, HÜQUQ,DİLLƏR VƏ FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

 

16

 

2014-2019

 

MUŞ ALPARSLAN UNİVERSİTETİ

 

FƏLSƏFƏ,COĞRAFİYA,BİOLOGİYA,İNGİLİS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI

 

17

 

2013-2018

 

ÇANAKKALE ONSƏKKİZ MART UNİVERSİTETİ

 

COĞRAFİYA

 

18

 

 

 

K. MARAŞ UNİVERSİTETİ

 

RİYAZİYYAT, KİMYA, COĞRAFİYA,

 

19

 

 

NECMETTİN ERBAKAN UNİVERSİTETI

 

FİZİKA, İLAHİYYAT, HÜQUQ, FELSƏFƏ

 

20

 

2016-2021

 

AHI EVRAN UNİVERSİTETİ

 

 

21

 

2017-2022

 

GÜMÜŞHANE UNİVERSİTETİ

 

GEOLOGİYA, RİYAZİYYAT, SOSİAL İŞ, BİZNESİN İDARƏ OLUNMASI

 

22

 

2014-2018

 

BARTIN UNİVERSİTETİ

 

İLAHİYYAT, TARİX, RİYAZİYYAT, TƏBİƏT ELMLƏRİ

 

23

 

2017-2022

 

ATATÜRK UNİVERSİTETİ

 

DİLLƏR VƏ FİLOLOGİYA ELMLƏRİ, BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR, TARİX, PSİXOLOGİYA

 

24

 

2014-2019

 

BİNGÖL UNİVERSİTETİ

 

 

 

25

 

2014-2019

 

BALIKESİR UNİVERSİTETİ

 

KİMYA, BİOLOGİYA, COĞRAFİYA, RİYAZİYYAT

 

26

 

2015-2020

 

NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN UNİVERSİTETİ

 

TƏBİƏT ELMLƏRİ, FİZİKA, BEYNƏLXALQ MÜNASIBƏTLƏR, HÜQUQ

 

27

 

2013-2018

 

RƏCƏB TAYYİPB ERDOĞAN UNİVERSİTETİ

 

GEOLOGİYA, TARİX, RİYAZİYYAT, BİOLOGİYA

 

 

28

 

 

2013 2018

  

 

 

ÇUKUROVA UNİVERSİTETİ

 

 

29

 

2013-2018

 

TRAKYA UNİVERSİTETİ

 

ARXEOLOGİYA, DİL VE FİLOLOGİYA ELMLERİ, RİYAZİYYAT

 

30

 

2017-2022

 

ÇANKIRI KARATEKİN UNİVERSİTETİ

 

SİYASİ ELMLƏR, BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR, PSİXOLOGİYA

 

31

 

2014-2019

 

ORDU UNİVERSİTETİ

 

 

 

32

 

2013-2018

 

CUMHURİYYƏT UNİVERSİTETİ

 

 

 

33

 

2015-2020

 

ƏRZURUM TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

 

 

 

34

 

2015-2019

 

HACI BEKTAŞ VƏLİ UNİVERSİTETİ

 

TÜRKOLOGİYA, İLAHİYYAT

 

35

 

2013-2017

 

QAZIOSMANPAŞA UNİVERSİTETİ

 

 

36

 

2013-2018

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN UNİVERSİTETİ

 

TARİX, TÜRK DİLİ ƏDƏBİYYATI

 

37

 

2013-2018

 

KARABUK UNİVERSİTETİ

 

KİMYA, FİZİKA, TARİX, BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR

 

38

 

2014-2019

 

AMASYA UNİVERSİTETİ

 

RİYAZİYYAT, İLAHİYYAT, TƏBİƏT ELMLƏRİ

 

39

 

2015-2019

 

ADIYAMAN UNİVERSİTETİ

 

TURİZM VƏ OTELÇİLİK, COĞRAFİYA VƏ GEOLOGİYA, TORPAQ ELMLƏRİ

 

40

 

 

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTETİ

 

TARİX, KİMYA, RİYAZİYYAT, BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR

 

41

 

2017-2020

 

BAYBURT UNİVERSİTETİ

 

 BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ, TƏHSİL, HUMANİTAR FƏNNLƏR

 

42

 

2014-2019

 

ƏRZİNCAN UNİVERSİTETİ

 

 

 

43

 

-  2020

 

AVRASİYA UNİVERSİTETİ

 

PSİXOLOGİYA, DİLLƏR VƏ FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

 

44

 

2014-2019

 

BOZOK UNİVERSİTETİ

 

TARİX, BİOLOGİYA, KİMYA, RİYAZİYYAT

 

45

 

2013-2018

QAFQAZ UNİVERSİTETİ

 

DİLLƏR VE FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

 

46

 

2015-2020

 

NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN UNİVERSİTETİ

 

FİZİKA, HÜQUQ, FƏLSƏFƏ,

 

47

 

2013-2018

 

HACETTEPE UNİVERSİTETİ

 

 

 

48

 

2017-2022

 

GÜMÜŞHANE UNİVERSİTETİ

 

GEOLOGİYA, RİYAZİYYAT, TARİX, SOSİAL İŞ

 

49

 

2015-2020

 

GÜMÜŞHANE UNİVERSİTETİ

 

TARİX, HÜQUQ,İLAHİYYAT,ARXEOLOGİYA

 

50

 

2013-2018

 

KASTAMONU UNİVERSİTETİ

 

TARİX, İLAHİYYAT, COĞRAFİYA, DİLLƏR VƏ  FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

 

51

 

 

 

İSTANBUL UNİVERSİTETİ

 

KİTABXANAÇILIQ VƏ İNFORMATİKA  ELMLƏRİ, İLAHİYYAT, FİLOLOGİYA, TARİX

 

52

 

 2013-2018

 

FİRAT UNİVERSİTETİ

 

COĞRAFİYA, BİOLOGİYA, KİMYA, FİZİKA

 

53

 

2013-2018

 

BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTETİ

 

FİZİKA, BİOLOGİYA, TARİX, İLAHİYYAT

 

54

 

2017-2020

 

GİRESUN UNİVERSİTETİ

 

RİYAZİYYAT, KİMYA, FİZİKA,BİOLOGİYA

 

55

 

2013-2018

 

ANKARA UNİVERSİTETİ

 

BEYNƏLXALQ HÜQUQ, KONSTİTUSİYA, AVROPA HÜQUQU, HÜQUQ FƏLSƏFƏSİ

 

56

 

2013-2017

 

GİRESUN UNİVERSİTETİ

 

BİOLOGİYA, KİMYA, FİZİKA, BEYNƏLXALQ MÜNASIBƏTLƏR VƏ İQTİSADİYYAT

 

57

 

2014-2017

 

GÜMÜŞHANE UNİVERSİTETİ

 

JURNALİSTİKA, SOSİAL ELMLƏR VƏ PSİXOLOGİYA

         

 

 

Baku State University Ⓒ 2017
Powered by CIT